Syarah Riyadhus Shalihin


Syarah Riyadhus Shalihin [edisi lengkap 5 jilid]
Judul asli :Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin
Penulis : Syaikh Salim bin Ied Al Hilali
Fizik : buku ukuran besar, hardcover
Penerbit Pustaka Imam Syafii
Harga : RM600.00 (boleh runding)

Buku Syarah Riyadhus Shalihin ini merupakan terjemahan dari kitab aslinya berjudul Bahjatun Nazdziriin syarhi Riyadadhis Shaalihin yang ditulis oleh Syaikh Salim bin Ied Al Hilali, yang merupakan penjelasan daripada hadits-hadits yang terkandung dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi -rahimahullah-. Buku Riyashus Shalihin ini adalah sebuah kitab yang memuatkan berbagai masalah penting agama Islam baik aqidah, manhaj, tauhid, Ibadah mahupun akhlaq, yang kemudian disyarah/diperjelas agar mudah difahami dan diamalkan kandungan-kandungan ilmu yang tercakup didalamnya setelah dipisahkan hadist yang shahih dan dhaif.

0 comments: